Liturgiczna Służba Ołtarza - ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców oraz młodych mężczyzn posługujących przy ołtarzu Pańskim podczas sprawowania Mszy św. czy nabożeństw. Z tego względu jest też środowiskiem, w którym młody człowiek dojrzewa do swego powołania życiowego w stanie małżeńskim czy kapłańskim. Jako kandydatów do LSO przyjmuje się chłopców już przed pierwszą komunią św., a na ministrantów po trzeciej klasie szkoły podstawowej i starszych. Obecnie wspólnotę ministrancką przy naszej parafii tworzy 26 chłopaków. Ich opiekunem jest br. dk Adam Stramski. Spotkania formacyjne LSO odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w salce ministranckiej nad zakrystią kościoła.Chłopaków, którzy pragną we wspólnocie z kolegami służyć Jezusowi obecnemu w sakramentach oraz liturgii Kościoła serdecznie zapraszamy.

 


Regulamin

Liturgicznej Służby Ołtarza

w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

w Bytomiu

 I. Uwagi ogólne

 1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem. Natomiast lektorzy przychodzą do posługi Słowa 15 min przed Msza świętą.
 2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 3. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.
 4. Ministrantem może zostać chłopiec, który przystąpił do Pierwszej Komunii świętej, jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.

 II. Modlitwa przed i po służeniu

 1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
 2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy ceremoniarz lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.
 3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

 III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych ministrantów.
 2. Ceremoniarz lub najstarszy ministrant, przed wyjściem do ołtarza, wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
 5. Ministranci zapoznają się z grafikiem służenia codziennego, który obowiązuje cały rok. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności,

 IV. Zasady ministranta – każdy powinien je znać i starać się wypełniać

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 V. Punktacja

 1. Obecność na Mszy św. Obowiązkowej (Dyżur) – niedzielnej (świąt.) + 5p
 2. Nieobecność na służeniu obowiązkowym (nieusprawiedliwiona) – 5p
 3. Służenie nadobowiązkowe + 3p
 4. Obecność na zbiórce + 5p
 5. Nieobecność na zbiórce (nieusprawiedliwiona) – 5p
 6. Służenie na ślubach i pogrzebach + 3p
 7. Służenie na drodze krzyżowej, różańcu i innych nabożeństwach + 3p
 8. Punktacja będzie ogłaszana, co miesiąc, a także na koniec każdego roku pracy duszpasterskiej.

 VI. Kary i nagrody

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
  1. Rozmowa dyscyplinująca z Opiekunem;
  2. Ostrzeżenie od Opiekuna;
  3. Rozmowa z Rodzicami;
  4. Zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);
  5. Wydalenie z grona ministrantów.
 2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych ministrantów, który poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).
 3. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.
 4. Po każdym miesiącu będzie ogłoszony ministrant miesiąca, który otrzyma „Dyplom Ministranta Miesiąca”. Pod koniec czerwca będzie ogłoszony „Ministrant Roku”, który otrzyma „Dyplom Najlepszego Ministranta Roku” oraz nagrodę rzeczową.

 VII. Władze Liturgicznej Służby Ołtarza w Bytomiu

 1. Na czele LSO stoją:
  1. br. Tomasz Grabiec – opiekun LSO
  2. Norbert Świrk – prezes
  3. Łukasz Kwiotek – wiceprezes
 2. Kronikę ministrancką prowadzi kronikarz, który zostanie wybrany na jednej z pierwszych zbiórek.

 VIII. Przyjęcie kandydatów do grona LSO

 1. Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który:
 2. Jest ochrzczony
 3. Przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej
 4. Odznacza się poprawną postawą
 5. Ministranci będą przyjmowani zawsze. Należy przyjść na zbiórkę (najlepiej z rodzicem), aby wyrazić chęć służenia przy ołtarzu.

Krajowe Duszpasterstwo Służby liturgicznej proponuje podzielić ministrantów na STOPNIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ:

 • kandydat,
 • choralista,
 • ministrant światła,
 • księgi,
 • ołtarza,

a młodzież na:

 • ministrantów słowa Bożego (lektorzy),
 • ceremoniarzy
 • animatorów.

FUNKCJE MINISTRANTÓW szeroko omawia Ceremoniał, który proponuje aż na dziesięć grup:

 • ministrant księgi,
 • mikrofonu,
 • choralista,
 • ministrant ołtarza,
 • księgi,
 • światła,
 • wody,
 • kadzidła,
 • dzwonków,
 • mitry i pastorału.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W BYTOMIU
Lp. Stopień Funkcje Oznaczenia
1. Aspirant Aspirant Biała szarfa
2. Kandydat Kandydat Komża
3. Choralista (ministrant) Ministrant Czerwony pasek
4. Ministrant światła Ministrant światła Złoty pasek
5. Ministrant księgi Ministrant krzyża Fioletowy pasek
Ministrant księgi  
6. Ministrant ołtarza Ministrant wody  
Ministrant kadzidła  
Ministrant ołtarza (dary) Zielony pasek
Ministrant insygni (biskup, kardynał)

Robimy nowe nagłośnienie do kościoła, aby lepiej słyszeć Słowo Boże.

Bardzo prosimy o wsparcie...

Remont nagłośnienia ma objąć wymianę wzmacniacza, okablowania, głośników oraz mikrofonów.
Koszt przedsięwzięcia został wyceniony przez firmę Rduh na kwotę ok. 39 000,- zł.

Jeśli możesz, pomóż!

Nasz adres

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
 • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
 • tel. +48 32 787 75 10
 • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
 • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

 • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
  Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

 • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…