Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej jest organizacją społeczną, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Skupia ono osoby uznające naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności o małżeństwie, o rodzinie, za swoją. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego. 
Od stycznia 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego i posiada osobowość prawną. 

Cele i zadania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką. 

Do zadań Stowarzyszenia należy: 

1. rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego, 
2. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju, 
3. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 
4. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. 

Formacja członków.
– realizacja programu formacyjnego podczas miesięcznych spotkań w kołach, 
– możliwość uczestniczenia dwa razy w roku w dwudniowych rekolekcjach i dniach skupienia, 
– organizacja i udział w diecezjalnej pielgrzymce rodzin do Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich.

Koło przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu powstało w 1996 roku. Aktualnie Koło liczy 17 członków. Przewodniczącym Koła jest p. Henryk Wilk. Opiekunem duchowym Koła jest br. Łukasz Kopeć, proboszcz. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18:00. Członkowie biorą czynny udział w życiu naszej parafii włączając się w organizowanie uroczystości parafialnych, a w szczególności Bożego Ciała, Odpustu Parafialnego oraz comiesięcznych Mszy św. Z inicjatywy członków Koła powstała i jest prowadzona Świetlica Środowiskowa „Arka” dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Koło organizuje systematycznie pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych i miejsc kultu religijnego na terenie Polski i za granicą. Członkowie Koła biorą udział przy współpracy z Caritas w wielu akcjach charytatywnych. Formacja duchowa członków realizowana jest przez uczestniczenie w rekolekcjach diecezjalnych i dniach skupienia.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w życie i działalność Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej parafii.

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
  • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
  • tel. +48 32 787 75 10
  • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
  • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…