Parafialny zespół Caritas

CARITAS – to miłość!

Caritas to miłość bratnia, ofiarna, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus. Celem Caritas parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych; jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniami, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej (Statut Caritas Diecezji Gliwickiej). Caritas w naszej parafii została powołana do życia 11 października 2001 roku. 

Opiekunem duchowym Caritas jest br. Łukasz Kopeć, proboszcz.

Zarząd tworzą: 
Przewodnicząca – Krystyna Fiet
Zastępca – Krystyna Iwańska
Sekretarz – Danuta Wielgórecka
Skarbnik – Danuta Słanina
Członek zarządu – Leokadia Łuczyńska

Zespół Caritas w sposób czynny udziela pomocy materialnej wszystkim potrzebującym z naszej parafii. Na działalność Zespołu Caritas składa się organizowanie zbiórek artykułów żywnościowych, odzieży, zabawek i słodyczy dla dzieci. Na początku września zbieramy na wyprawki dla dzieci do szkoły. Wszystkie dary zebrane dzięki ofiarności parafian są później roztropnie rozdawane wśród potrzebujących, szczególnie rodzin wielodzietnych. Dla dzieci są organizowane spotkania ze św. Mikołajem, który wręcza wcześniej przygotowane prezenty.

11 lutego każdego roku, w Światowy Dzień Chorego – organizowana jest uroczysta Eucharystia za chorych w naszej parafii. Następnie Caritas zaprasza na poczęstunek i część artystyczną do kawiarenki parafialnej. 

Ponadto na wigilię przed Bożym Narodzeniem zapraszani są wszyscy samotni, aby w ten sposób dzieląc się opłatkiem i spożywając kolacje – we wspólnocie przeżywać tę wielką tajemnicę Narodzenia Syna Bożego.

W dniu odpustu w naszym kościele, w związku z Festynem bracia i siostry z Caritas organizują Loterię Fantową, która cieszy się dużym zainteresowaniem, a zebrane środki finansowe służą do działalności charytatywnej w ciągu całego roku.

Formy pomocy:
• Paczki żywnościowe (zakupione przez Caritas oraz przygotowane z darów parafian). 
• Wydawanie żywności w ramach unijnego programu pomocy PAED.
• Pomoc w wykupieniu lekarstw.
• Pomoc w świetlicy środowiskowej.
• Organizowanie zbiórek odzieży.
• Organizowanie Dnia Chorego w Parafii.
• Sprzedaż "Paschalików" w ramach Wielkanocnego dzieła Caritas.
• Organizowanie zbiórki przyborów szkolnych.
• Dopłata do wyjazdów wakacyjnych dzieci.
• Zorganizowanie zabawy cegiełkowej i kiermaszu domowych wypieków w czasie festynu parafialnego.
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – sprzedaż świec.
• Zorganizowanie wraz z III Zakonem Franciszkańskim Wigilii dla samotnych i ubogich osób.
• Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci.

Te liczne inicjatywy i działania nie byłyby możliwe, gdyby nie poświęcony czas i zaangażowanie Wolontariuszy oraz pomoc naszych Parafian, którzy regularnie wspomagają nas swymi ofiarami. Serdecznie zachęcamy tych, którzy mają ochotę pomóc, aby włączyli się w dzieło Caritas.

Zobacz także: Caritas diecezji gliwickiej

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
  • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
  • tel. +48 32 787 75 10
  • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
  • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…