Odnowa w Duchu Świętym

Grupa Odnowy w Duchu Świętym przy naszym kościele nosi nazwę „Grupa Żywego Słowa”.

Istnieje od maja 1994 roku. Spotykamy się w poniedziałki po wieczornej Mszy św. o godz. 19:15 w salce w Domu Katechetycznym na wspólnym uwielbianiu Boga, śpiewie, dzieleniu się Słowem Bożym, dzieleniu się życiem, na formacji duchowej.

W miesiącach letnich uczestniczymy w rekolekcjach razem z innymi wspólnotami i grupami, które istnieją przy parafiach „Kapucyńskich” Prowincji Krakowskiej.
Liderem świeckim jest Jacek Pałkowski, a duchowym opiekunem br. Adam Stramski

Odnowa w Duchu Świętym istnieje wszędzie tam, gdzie jest Kościół.
Mówiąc o narodzinach Odnowy w Duchu Świętym nie wolno zapominać o tym, że Duch Święty obecny był w Kościele zawsze, że prowadził go i ożywiał przez wieki. Był obecny w jego wymiarze instytucjonalnym, a także charyzmatycznym, w którym działał, pobudzając ludzi do osobistej odpowiedzi na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie, wszczepiając w nich gorące pragnienie świętości i posługując się nimi dla dobra Kościoła.

Działanie Ducha Świętego jest żywe wśród tych, którzy intensywnie żyją wiarą.

Zasadnicze cele Odnowy w Duchu Świętym:
1. Propagowanie dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy.
2. Coraz wierniejsze otwieranie się na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
3. Przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) w Kościele.
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu duchowego przez udział w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, w docenianiu tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, w spontanicznej formacji, w wierności doktrynie katolickiej pod kierunkiem Kościoła.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną w duchu Bożych dzieci, otwarci na światło Ducha Świętego uwielbiać wspólnie Boga i pogłębiać swoją formację chrzcielną.

OPIEKUNOWIE GRUPY:

1993-1994 – br. Roman Łukaszewski

1994-1996 – br. Jerzy Zieliński

1996-1997 – br. Tomasz Durczyński

1997-1999 – br. Paweł Kubiak

1999-2001 – br. Augustyn Chwałek

2001-2002 – br. Mariusz Urbanek

2002-2004 – br. Sergiusz Ślęzak

2004-2008 – br. Leszek Jaroszewski

2008-2011 – br. Stanisław Szlosek

2011-2017 – br. Krzysztof Andryszkiewicz

2017-2018 – br. Krzysztof Turek

2018-2019 – br. Henryk Masny

2019- 2020 – br. Krzysztof Turek

2021 - ...   - br. Adam Stramski

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
  • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
  • tel. +48 32 787 75 10
  • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
  • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…