Kręgi Rodzin

Kręgi rodzin tworzą małżeństwa sakramentalne oraz ich duchowy opiekun kapłan – moderator.

Założycielem Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie (tzw. OAZY), jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie w życiu do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. Według tej hierarchii Boga stawia się na pierwszym miejscu i czyni się Go integralnym elementem związku małżeńskiego. Dopiero na takim fundamencie możliwe jest budowanie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego oraz zabieganie o sprawy tego świata.

Duchowość małżeńska, to pewna forma, styl życia małżonków. Domowy Kościół jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Małżonkowie pogłębiając prawdę o sakramencie małżeństwa, budują swoje życie w oparciu o przyjęte reguły, których wypełnianie daje szanse lepszego poznania siebie nawzajem, kształtowania właściwych relacji względem siebie i względem Boga. Ten proces formacyjny odbywa się w małżeństwie i służy rozwojowi miłości małżonków, która owocuje pokojem i możliwością podejmowania właściwych wyborów.

Przy naszej parafii od wielu już lat, formują się małżeństwa w kręgach i zawsze istnieje możliwość powstania nowych kręgów. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty! Zainteresowane małżeństwa, prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

Więcej na temat Domowego Kościoła można znaleźć na stronach internetowych: 
www.dk.oaza.pl 
www.dkgliwice.ovh.org/site/ 

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
  • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
  • tel. +48 32 787 75 10
  • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
  • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…