Chcemy wziąć ślub

 „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).


Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania. Oto mały poradnik:

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI. Na to spotkanie należy koniecznie przynieść ze sobą:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, na którym widnieje fotografia oraz dane personalne, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

 2. Świadectwo chrztu, które potwierdza fakt przyjęcia chrztu a także – w przypadku katolików – status kanoniczny, winno być ono wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty spisania protokołu.

 3. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. Ponieważ stanowi ona przygotowanie bliższe do małżeństwa, w przypadku jego braku należy umożliwić nupturientom uzupełnienie tej katechezy.

 4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC lub odpis zawartego już małżeństwa cywilnego narzeczeni winni dostarczyć duszpasterzowi nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.

 5. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej, która obejmuje także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.

Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, bezwzględnie muszą przynieść od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie. Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:

 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2021/2022:

Katechezy przygotowujące odbywają się w Bytomiu przy kościele św. Jacka w Centrum Ks. G. G. Gorczyckiego o godz. 19:00. W ramach przygotowania należy wziąć udział w czterech katechezach, które w roku 2021/2022 odbywają się w następujących terminach:

Miesiąc

Katecheza

Pierwsza

Druga

Trzecia

Czwarta

Wrzesień

06

13

20

27

Listopad

08

15

22

29

Luty 2022

07

14

21

28

Marzec 2022

07

14

21

28

Maj 2022

09

16 

23

30 

Czerwiec 2022

06

13 

20 

27 

DNI SKUPIENIA:

Odbywają się w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu w soboty o godz. 10:00 w następujących terminach (należy wybrać jeden z nich):

 • 09 października 2021r.
 • 13 listopada 2021r.
 • 22 stycznia 2022r.
 • 12 marca 2022r.
 • 14 maja 2022r.
 • 25 czerwca 2022r.

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w bieżącym roku istnieje możliwość przygotowania do małżeństwa w formie online dla narzeczonych, którzy w najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Poradnia przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie można się umówić telefonicznie: pani Maria – 692 294 038 lub pani Elżbieta – 503 532 006.

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 zł (od pary).


Sakrament małżeństwa to odpowiedzialna sprawa. Tylko miłość prawdziwa, która będzie z dnia na dzień coraz bardziej dojrzewać, pozwoli być szczęśliwym i da siłę do wytrwania w nierozerwalnym związku. Taką miłością jest Bóg, od którego nie tylko uczymy się kochać, ale otrzymujemy rzeczywistą pomoc. Bo to sam Bóg poprzez sakramenty Kościoła, życie modlitwy, słuchanie słowa Bożego, działa i uzdalnia człowieka do miłości, która stopniowo staje się coraz bardziej mocna, wytrwała i wierna.

Zobacz więcej: Małżeństwo w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Godny uwagi zarówno dla narzeczonych jak i małżonków chrześcijańskich jest portal internetowy:

 

 

 

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
 • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
 • tel. +48 32 787 75 10
 • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
 • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

 • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
  Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

 • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…