Chcemy wziąć ślub

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).


Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania. Oto mały poradnik:

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI.
Należy przynieść ze sobą:

 • dowód osobisty;
 • świadectwo chrztu, nie starsze niż 3 miesiące (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu)
 • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące, dlatego można je dostarczyć później);
 • wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka;
 • kandydaci do małżeństwa powinni również przypomnieć sobie podstawową wiedzę z tzw. Małego Katechizmu.

Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, bezwzględnie muszą przynieść od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie. Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:

 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2020:

Odbywają się w domu parafialnym przy parafii św. Jacka w trzy poniedziałki miesiąca o godz. 19:00 wg grafiku niżej przedstawionego:

Pierwsza katecheza: 3 II, 2 III, 6 IV, 4 V, 1 VI, 6 VII, 3 VIII, 7 IX, 5 X, 9 XI, 7 XII

Druga katecheza: 10 II, 9 III, 11 V, 8 VI, 13 VII, 10 VIII, 14 IX, 12 X, 16 XI, 14 XII

Trzecia katecheza: 17 II, 16 III, 20 IV, 18 V, 15 VI, 20 VII, 17 VIII, 21 IX, 19 X, 23 XI, 21 XII

Czwarta katecheza: 24 II, 23 III, 27 IV, 25 V, 22 VI, 27 VII, 24, VIII, 28 IX, 26 X, 30, XI, 28 XII

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej Karcie Spotkań bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 zł (od pary) otrzymujemy Zaświadczenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.

DZIEŃ SKUPIENIA

W wyznaczone soboty również w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00.
Wystarczy wybrać jeden z następujących terminów:

15 II • 18 IV • 19 VI • 12 IX • 14 XI 2020

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Poradnia przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie można się umówić telefonicznie: pani Maria – 692 294 038 lub pani Elżbieta – 503 532 006.

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 zł (od pary).

WEEKENDOWE KURSY DLA NARZECZONYCH

Można także skorzystać z tzw. "Weekendów dla narzeczonych", organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo w takim kursie zastępuje 3 katechezy, dzień skupienia i pierwsze spotkanie w poradni. Szczegóły na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej lub przez kontakt telefoniczny 32 279 03 67 lub 507 389 948.


Sakrament małżeństwa to odpowiedzialna sprawa. Tylko miłość prawdziwa, która będzie z dnia na dzień coraz bardziej dojrzewać, pozwoli być szczęśliwym i da siłę do wytrwania w nierozerwalnym związku. Taką miłością jest Bóg, od którego nie tylko uczymy się kochać, ale otrzymujemy rzeczywistą pomoc. Bo to sam Bóg poprzez sakramenty Kościoła, życie modlitwy, słuchanie słowa Bożego, działa i uzdalnia człowieka do miłości, która stopniowo staje się coraz bardziej mocna, wytrwała i wierna.

Zobacz więcej: Małżeństwo w Katechizmie Kościoła Katolickiego

 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”.

Św. Paweł Apostoł, 1 List do Koryntian 13,1-3

Będziemy malować nasz kościół. Chcemy, żeby był piękny. 

Koszty tej inwestycji będą bardzo duże.

Dlatego bardzo prosimy o wsparcie.

 

 Chcę przekazać ofiarę

Nasz adres

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
 • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
 • tel. +48 32 787 75 10
 • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
 • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

 • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
  Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

 • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…