Katolik w szpitalu - przewodnik

Dla ludzi wierzących pobyt w szpitalu może stać się czasem zbliżenia się do Boga oraz swoistą "lecznicą ducha".

Człowiek chory, który pojawia się w szpitalu jako pacjent, napotyka na pewne trudności związane z samą chorobą, bólem, lękiem i samotnością, jak również z nową sytuacją, miejscem oraz nowymi ludźmi. Szpital jest przede wszystkim miejscem, w którym człowiek leczy swoje ciało. Niejednokrotnie bywa jednak i tak, że szpital staje się dla niego również prawdziwą „lecznicą ducha”, gdzie dokonuje się radykalna przemiana dotychczasowego życia oraz powrót do życia z Bogiem.

Kapelani i ich misja

Dlatego Kościół i w tym miejscu nie opuszcza człowieka, posyłając do szpitali kapelanów, by służyli sakramentalną pomocą, a poprzez rozmowy czy niekiedy tylko samą obecność udzielali duchowego wsparcia. W naszym szpitalu posługę kapelanów spełniają od lat bracia kapucyni z pobliskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. W szpitalu znajduje się także kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, w której codziennie odprawiana jest Msza św., przez którą chorzy mogą doświadczyć bliskości kochającego Boga. Na każdym oddziale na tablicy informacyjnej znajdują się podstawowe informacje na temat posługi kapelanów w szpitalu.

Spowiedź w szpitalu

Bliskości i miłości Boga człowiek może doświadczyć bardzo konkretnie i osobiście w doświadczeniu przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Każdy chory, jeśli odczuwa potrzebę spowiedzi, może skorzystać z posługi kapłana: na sali (siedząc lub leżąc w zależności od stanu zdrowia), w szpitalnej kaplicy czy zakrystii, bądź w jakimś innym dogodnym miejscu. Sakrament ten, zwłaszcza w przypadku ludzi będących w szpitalu, przywraca poczucie wewnętrznego pokoju i równowagi oraz przynosi uzdrowienie zbolałej duszy. Stąd też skorzystanie
z możliwości wyspowiadania się jest szczególnie ważne np. przed operacją czy też innym poważnym zabiegiem.

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament chorych, który przez wielu błędnie określany jest jako „ostatnie namaszczenie”, jest drugim obok spowiedzi znakiem bliskości Boga. W tym sakramencie miłosierny Bóg pochyla się nad człowiekiem cierpiącym, aby wlać w jego serce otuchę, pokój i cierpliwość, oraz – co niekiedy także ma miejsce – dokonać uzdrowienia z choroby. Sakrament ten może być udzielany wielokrotnie w ciągu życia, jeśli człowiek jest chory i wierzy w to, że przez posługę kapłana Bóg może chorego uzdrowić i podnieść. Zwyczajnie do przyjęcia sakramentu namaszczenia wymagany jest stan łaski uświęcającej.

Komunia święta w szpitalu

Kościół daje wiernym sposobność do częstego przyjmowania Komunii świętej, w której spotykamy się z Chrystusem. Także w szpitalu istnieje taka możliwość. Kapelani z Komunią św. odwiedzają chorych w pokojach, dając okazję do przyjęcia Jezusa w Komunii eucharystycznej. Gdy kapłan przychodzi z Najświętszym Sakramentem należy przerwać rozmowy, jeśli to możliwe przyklęknąć, przyjąć postawę pełną szacunku wobec Boga. Ponadto należy wyłączyć telewizor, radio, przerwać rozmowę telefoniczną, odłożyć gazetę i uświadomić sobie obecność Jezusa Chrystusa w Komunii świętej. Chorzy są zwolnieni z obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Mogą przyjąć Komunię święta leżąc. W razie potrzeby, zaraz po przyjęciu Komunii świętej, można Ją popić wodą. Zawsze należy liczyć się ze stanem swojego zdrowia: nie należy przyjmować Komunii świętej, wiedząc, że organizm nie jest zdolny do jej przyjęcia (np. wymioty). Jeśli Komunię święta przyjmuje się po za Mszą św. należy w miarę możliwości należy przygotować się przez krótką modlitwę oraz świadomość spotkania z Chrystusem. Po Komunii świętej trwamy w skupieniu i na modlitwie dziękczynnej.

Wierzący katolicy wobec umierających

Nie tylko lekarz czy pielęgniarka spieszą z pomocą umierającym. Także my nie możemy pozostawać obojętni na fakt odchodzenia i śmierci drugiego człowieka. Jeżeli wiemy, że ciężko chory człowiek będący w stanie zagrożenia życia nie skorzystał z sakramentu pojednania, należy wezwać kapelana szpitala. Ponadto ważne jest, by w takim momencie być blisko osoby umierającej, aby nie czuła się osamotniona. Należy otoczyć ją modlitwą, odmawiając wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, różaniec, czy też inne modlitwy.

Odkrywać sens swojego cierpienia

Czas, choroby, cierpienia, pobytu w szpitalu to także czas zatrzymania się, refleksji i zadumy nad sobą i swoim życiem. To także szansa głębszego spotkania z Bogiem. Na pewno warto swoje cierpienie, ból, samotność, lęk zawierzać dobroci i miłosierdziu Boga, który przez Chrystusa nadał sens ludzkiemu cierpieniu. Wielką pomocą jest spoglądanie na własną sytuację w świetle cierpień Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. On niewinnie cierpiał za nas. Św. Jan Paweł II mówił o chorych, że są „skarbem Kościoła” oraz „mocą i siłą”. Ich cierpienie staje się niejednokrotnie siłą do powstania kogoś z grzechów, nałogów, uzależnień... Cierpienie niekiedy mobilizuje do bezinteresownej miłości wobec tych najsłabszych. Ma więc moc wyzwalania dobra. Warto także ofiarować swoje cierpienia Chrystusowi jako wspaniałomyślny dar i bezinteresowną ofiarę za Kościół, za grzechy swoje, naszych bliskich, za grzechy świata. Wówczas nasze cierpienie nie będzie daremne, ale stanie się twórcze – zacznie przemieniać nas samych, naszych bliskich oraz świat, w którym żyjemy.

Opracowanie br. Jacek Waligóra OFMCap

Będziemy malować nasz kościół. Chcemy, żeby był piękny. 

Koszty tej inwestycji będą bardzo duże.

Dlatego bardzo prosimy o wsparcie.

 

 Chcę przekazać ofiarę

Nasz adres

  • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
  • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
  • tel. +48 32 787 75 10
  • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
  • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…