Chcemy wziąć ślub

 „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).


Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania. Oto mały poradnik:

ZGŁOSZENIE W KANCELARII

Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na około 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI. Na to spotkanie należy koniecznie przynieść ze sobą:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, na którym widnieje fotografia oraz dane personalne, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

 2. Świadectwo chrztu, które potwierdza fakt przyjęcia chrztu a także – w przypadku katolików – status kanoniczny, winno być ono wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty spisania protokołu.

 3. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. Ponieważ stanowi ona przygotowanie bliższe do małżeństwa, w przypadku jego braku należy umożliwić nupturientom uzupełnienie tej katechezy.

 4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC lub odpis zawartego już małżeństwa cywilnego narzeczeni winni dostarczyć duszpasterzowi nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.

 5. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej, która obejmuje także spotkania w katolickiej poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.

Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, bezwzględnie muszą przynieść od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie. Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:

 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2021:

Katechezy przygotowujące odbywają się w Bytomiu przy kościele św. Jacka w Centrum Ks. G. G. Gorczyckiego o godz. 19:00. W ramach przygotowania należy wziąć udział w czterech katechezach, które w roku 2021 odbywają się w następujących terminach:

• Katecheza I: 01.02 - 02.03 - 07.06 

• Katecheza II: 08.02 - 08.03 - 12.04 - 10.05 - 14.06

• Katecheza III: 15.02 - 15.03 - 19.04 - 17.05 - 21.05

• Katecheza IV: 22.02 - 22.03 - 26.04 - 24.05 - 28.06

DNI SKUPIENIA:

Odbywają się w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu o godz. 10:00 w następujących terminach (należy wybrać jeden z nich):

21 II - 14 IV - 13 VI

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w bieżącym roku istnieje możliwość przygotowania do małżeństwa w formie online dla narzeczonych, którzy w najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Poradnia przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. 17:00 – 18:00 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie można się umówić telefonicznie: pani Maria – 692 294 038 lub pani Elżbieta – 503 532 006.

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 zł (od pary).


Sakrament małżeństwa to odpowiedzialna sprawa. Tylko miłość prawdziwa, która będzie z dnia na dzień coraz bardziej dojrzewać, pozwoli być szczęśliwym i da siłę do wytrwania w nierozerwalnym związku. Taką miłością jest Bóg, od którego nie tylko uczymy się kochać, ale otrzymujemy rzeczywistą pomoc. Bo to sam Bóg poprzez sakramenty Kościoła, życie modlitwy, słuchanie słowa Bożego, działa i uzdalnia człowieka do miłości, która stopniowo staje się coraz bardziej mocna, wytrwała i wierna.

Zobacz więcej: Małżeństwo w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Godny uwagi zarówno dla narzeczonych jak i małżonków chrześcijańskich jest portal internetowy:

 

 

 

Bracia Mniejsi Kapucyni posługujący w tej parafii

serdecznie dziękują wszystkim parafianom i sympatykom

za wsparcie duchowe i materialne, za wszelkie ofiary

„tacy niedzielnej” wpłacane na nasze konto parafialne

lub składane do skarbony w kościele. 

 

Nasz adres

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - Bracia Kapucyni
 • ul. Ligonia 2, 41-902 Bytom
 • tel. +48 32 787 75 10
 • e-mail: pks_bytom (at) kuria.gliwice.pl
 • konto parafii: 97 1240 1343 1111 0000 2367 4543

Dziękujemy

 • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
  Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

 • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…