Świetlica została utworzona przez członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w roku szkolnym 2000/2001.

Bodźcem powstania była statutowa działalność Stowarzyszenia oraz rozmowy z pedagogami szkół zgłaszającymi braki wiadomości u wielu dzieci. 
Głównym zadaniem wolontariuszy-opiekunów jest douczanie dzieci i młodzieży z takich przedmiotów jak: matematyka, historia, chemia, języki: angielski, francuski, niemiecki. 

Oprócz programu dydaktycznego, prowadzimy pogadanki z dziedziny estetyki, kultury, religii, zachowania, itp. Organizujemy posiłki dla dzieci. Angażujemy dzieci do uczestnictwa w okolicznościowych przedstawieniach: jasełka, scenki poetyckie związane z Dniem Chorego, Dniem Matki, Festynem Odpustowym, Jubileuszami.
W świetlicy organizujemy dzieciom: „opłatek” i „jajeczko”, Dzień Dziecka, dyskoteki, konkursy o różnej tematyce. 
W okresie wakacyjnym staramy się wysyłać dzieci na wspólny wakacyjny odpoczynek.

Często na rzecz dzieci współpracujemy z parafialnym Caritasem.
Wolontariusze rekrutują się z pedagogów bytomskich szkół oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Główni wychowawcami i opiekunami w Świetlicy są: Teresa i Janusz Radoła

Dodaj komentarz