Sakrament Eucharystii to najważniejszy sakrament każdego chrześcijanina. Aby go przyjąć, trzeba się do niego dobrze przygotować. Do Pierwszej Komunii św. przystępują dzieci z drugich klas szkół podstawowych.

W naszej parafii uroczystość I Komunii Św. odbywa się zawsze  w drugą niedzielę maja.

Dzieci, po uprzednim zapisaniu przez rodziców u br. Krzysztofa Andryszkiewicza – proboszcza, są przygotowywane przez s. Elżbietę w czasie zajęć katechetycznych szkolnych w Szkole Podstawowej nr 5, a także podczas dodatkowych spotkań w Domu Katechetycznym przy parafii.

W ramach przygotowania do I Komunii Św. rodzice są zobowiązani raz w miesiącu uczestniczyć we wspólnych spotykaniach z Proboszczem.

Wg ustalonego programu dzieci uczestniczą w próbach śpiewu liturgicznego, a także nabożeństwach w kościele, które przygotowują do Uroczystości pierwszej Komunii Świętej.

Dodaj komentarz