Oblubieniec i oblubienica. Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi zawierając węzeł małżeński ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość jest bezwarunkowa. Mimo to trzeba spełnić pewne wymagania, by uzyskać ślub kościelny. Poniżej mały poradnik.

ZGŁOSZENIE W KANCELARII
Po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby spisać PROTOKÓŁ MAŁŻEŃSKI.
Należy przynieść ze sobą:
• świadectwo chrztu, nie starsze niż 3 miesiące (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu),
• świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,
• dowód osobisty
• dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Te dokumenty są ważne tylko 3 miesiące). Dokumenty z USC można donieść później
• Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
• Kandydaci do małżeństwa powinni również przypomnieć sobie: MAŁY KATECHIZM: m.in. 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w roku 2017

Odbywają się w domu parafialnym parafii pw. Wniebowzięcia NMP na Rynku w trzy poniedziałki miesiąca o godz. 19.00 wg grafiku niżej przedstawionego:

Katecheza 1: Żyć dla Boga.
Terminy: 6 II, 6 III, 3 IV, 8 V, 5 VI, 3 VII, 7 VIII, 4 IX, 2 X, 6 XI i 4 XII

Katecheza 2: Małżeństwo jako sakrament – teologia małżeństwa.
Terminy:  
13 II, 13 III, 10 IV, 15 V, 12 VI, 10 VII, 14 VIII, 11 IX, 9 X, 13 XI, 11 XII

Katecheza 3: Odpowiedzialne rodzicielstwo – etyka życia małżeńskiego.
Terminy:
20 II, 20 III, 24 IV, 22 V, 19 VI, 17 VII, 21 VIII, 18 IX, 16 X, 20 XI, 18 XII

Katecheza 4: Liturgia sakramentu małżeństwa.
Terminy:
27 II, 27 III, 29 V, 26 VI, 24 VII, 28 VIII, 25 IX, 23 X, 27 XI

Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje 3 katechezy, dzień skupienia i pierwsze spotkanie w poradni. Szczegóły na www.dorodzin.opw.pl lub przez kontakt telefoniczny 32 279 03 67 i 507 389 948
Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej Karcie Spotkań bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 pln (od pary) otrzymujemy Zaświadczenie bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.
.

Narzeczonych obowiązuje także ODBYCIE DNIA SKUPIENIA.
W wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00.
Wybrać należy jeden z poniżej podanych terminów:

18 II        

1 IV                

09 VI                

23 IX                

18 XI

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ
Poradnia przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu w 2 i 4 piątek miesiąca w godz. 1700 – 1800 w kancelarii parafialnej. Na spotkanie można się umówić telefonicznie: pani Maria – 692 294 038 lub pani Elżbieta – 503 532 006

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 pln (od pary).

Sakrament małżeństwa to odpowiedzialna sprawa. Tylko miłość prawdziwa, która bedzie z dnia na dzień coraz bardziej dojrzewać, pozwoli być szczęsliwym i da siłę do wytrwania w nierozerwalnym związku. 
Taką miłością jest Bóg, od Niego uczymy sie kochać.

Zobacz więcej: Małżeństwo w Katechiźmie Kościoła Katolickiego

 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.”

Św. Paweł

Dodaj komentarz