Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. 

Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza.
Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością obejmującą:

odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, współdziedzicami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego
chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa
daje łaskę uświęcającą i cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość
daje możliwość przyjmowania kolejnych sakramentów Kościele, stąd jest nazwyany Sakramentem Bramy
sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

W naszej parafii sakrament chrztu świętego udzielany jest w IV niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 1230.

Mszę świętą z okazji rocznicy chrztu (roczki) odprawiamy w każdą II niedzielę miesiąca.

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni wraz z chrzestnymi odbyć przygotowanie przedchrzcielne, które odbywa się w piatek bezpośrednio przed niedzielą chrztu ich dziecka, po Mszy św. wieczorenej (ok. 1915) na plebanii. 

Nauka obejmuje:
1. Teologia sakramentu chrztu św.
2. Przebieg liturgii sakramentu chrztu św.
3. Obowiązki rodziców i chrzestnych w religijnym wychowaniu dziecka. 

Zgłaszenie chrztu:

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Zaświadczenie, iż wybrani chrzestni są godni by pełnić tę funkcję (z parafii swego zamieszkania). Na chrzestnych można bowiem wybrać osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące!!!
3. Zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców dziecka.

Rodzice żyjący bez sakramentu małżeństwa, którzy nie mają przeszkody, są zobowiązani do odnowienia wiary (informacje u proboszcza).

Rodzice spoza naszej parafii przedstawiają zgodę na chrzest od swojego proboszcza.


Trzeba zwrócić uwagę na chrześcijańskie przeżycie w rodzinie sakramentu chrztu dziecka.
Rodzice wraz z rodziną i chrzestnymi winni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc w pełni uczestniczyć w Liturgii Eucharystii i chrztu dziecka.

Chrzest św. nie powinien być okazją by przyjęcie w domu było „zakrapiane” alkoholem.

Zobacz więcej: Chrzest w Katechiźmie Kościoła Katolickiego.

Dodaj komentarz