Sakrament Bierzmowania

Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej udziela się zwykle raz w roku podczas wizyty biskupa diecezjalnego w parafii. Jest to szczególny czas dla wspólnoty parafialnej, podczas którego odczuwa się szczególne działanie Ducha Świętego. Bierzmowania udziela się uczniom trzecich klas gimnazjalnych. Ma on wprowadzić młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup diecezjalny. Zwykle dzieje się to w okresie wizytacji kanonicznej. W dużych miejskich parafiach tego sakramentu udziela się raz na rok lub dwa lata. Zwyczajem naszej diecezji jest, że do bierzmowania przedstawia się uczniów klas trzecich gimnazjalnych.

bierzmowanie

Kandydaci do bierzmowania przygotowują się przez trzy lata szkoły gimnazjalnej. Młodzież uczestniczy we Mszach św. niedzielnych, przystępuje co miesiąc do sakramentu pojednania i uczestniczy w Eucharystii w pierwszy piątek miesiąca. Ponadto raz w miesiącu ma swoje spotkanie w zależności od grupy wiekowej.

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Kandydaci z początkiem nauk otrzymują tzw. „indeksy”, w których wpisywane są potwierdzenia uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w niedzielnej Mszy św. oraz comiesięcznej Spowiedzi św. Tylko na podstawie wypełnionego indeksu kandydat dopuszczany jest do Sakramentu.

Do sakramentu bierzmowania przygotowuje br. Artur Władek.
Co do przygotowania do bierzmowania osób dorosłych, bliższe informacje udzielane są w kancelarii parafialnej.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY DO BIERZMOWANIA 2016

Klasa III

  1. MARZEC  –  30 marca, 16:30 – organizacyjne w Kościele

 

  1. KWIECIEŃ (2) –9 kwietnia, 16:30 – organizacyjne ze świadkami w Kościele oraz
    SPOWIEDŹ dla kandydatów i świadków bezpośrednio po spotkaniu organizacyjnym

11 kwietnia 2016, godz. 16.00 – BIERZMOWANIE w naszym kościele

Terminy spotkań indywidualnych:

  1. GRUPA I –11 marca, godz. 16:00 (wg l.p. od 1 do 19)
  2. GRUPA II –12 marca, godz.  16:00 (wg l.p. od 20 do 37)

Klasa I i II

  1.      MARZEC –9 marca, 16:30

Terminy spotkań indywidualnych:

  1. ROK I w dniach:27 kwietnia(wg l.p. 1-19) i 28 kwietnia (wg l.p. 20-39), godz. 16:00
  2. ROK II w dniach:4 maja(wg l.p. 1-13) i 5 maja (wg l.p.14-26), godz. 16:00

Więcej na stronie: www.facebook.com/BierzmowanieLigonia/

KATECHIZM BIERZMOWANYCH

 

 

Dodaj komentarz