CARITAS – to miłość!

Caritas to miłość bratnia, ofiarna, podnosząca, wspierająca, akceptująca.
Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych – bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy – wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

Celem Caritas parafii jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych; jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniami, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej (Statut Caritas Diecezji Gliwickiej).

Caritas w naszej parafii została powołana do życia 11 października 2001 roku. 
Opiekunem duchowym Caritas jest o. Krzysztof Andryszkiewicz – proboszcz.
Zarząd tworzą: 
Przewodnicząca – Krystyna Fiet
Zastępca – Krystyna Iwańska
Sekretarz – Danuta Wielgórecka
Skarbnik – Danuta Słanina
Członek zarządu – Leokadia Łuczyńska


Wspólnota Caritas w sposób czynny udziela pomocy materialnej wszystkim potrzebującym z naszej parafii. Zobacz galerie


Na działalność Zespołu Caritas składa się organizowanie zbiórek artykułów żywnościowych, odzieży, zabawek i słodyczy dla dzieci. Na początku września zbieramy na wyprawki dla dzieci do szkoły.
Wszystkie dary zebrane dzięki ofiarności parafian są później roztropnie rozdawane wśród potrzebujących, szczególnie rodzin wielodzietnych.
Dla dzieci są organizowane spotkania ze św. Mikołajem, który wręcza wcześniej przygotowane prezenty.

11 lutego każdego roku, w Światowy Dzień Chorego – organizowana jest uroczysta Eucharystia za chorych w naszej parafii. Następnie Caritas zaprasza na poczęstunek i część artystyczną do kawiarenki parafialnej.  Zobacz 

Ponadto na wigilię przed Bożym Narodzeniem zapraszani są wszyscy samotni, aby w ten sposób dzieląc się opłatkiem i spożywając kolacje – we wspólnocie przeżywać tę wielką tajemnicę Narodzenia Syna Bożego.

W dniu odpustu w naszym kościele, w związku z Festynem bracia i siostry z Caritas organizują Loterię Fantową, która cieszy się dużym zainteresowaniem, a zebrane środki finansowe służą do działalności charytatywnej w ciągu całego roku.
{strona}

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS PARAFII ZA ROK 2007

Caritas Parafii udzieliła pomocy w kwocie 13 474,69 PLN. 

Formy pomocy:
• Paczki żywnościowe (zakupione przez Caritas oraz przygotowane z darów Parafian). Przygotowano 590 paczek. 
Pomocą objęto 2801 osób.

W ciągu miesiąca Caritas przyjmuje około 40-60 przedstawicieli rodzin. Każda rodzina obdarowana zostaje paczką żywnościową, której średni koszt wynosi 20 – 25 PLN.

Inne formy pomocy:
• Wydawanie żywności w ramach unijnego programu pomocy PAED.
• Pomoc w wykupieniu lekarstw.
• Pomoc świetlicy środowiskowej.
• Zorganizowanie zbiórek odzieży.
• Zorganizowanie Dnia Chorego w Parafii.
• Sprzedaż Paschalików, Chlebków Miłości – Wielkanocne dzieło Caritas 2007
• Zorganizowanie zbiórki przyborów szkolnych.
• Dopłata do wyjazdów wakacyjnych dzieci.
• Zorganizowanie loterii fantowej i kiermaszu domowych wypieków w dniu odpustu parafialnego.
• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – sprzedaż świec.
• Zorganizowanie wraz z III Zakonem Franciszkańskim Wigilii dla 60 samotnych osób. Każda z osób została obdarowana upominkiem.
• Zorganizowanie Mikołaja dla dzieci. Przygotowano 100 paczek.


Te liczne inicjatywy i działania nie byłyby możliwe, gdyby nie poświęcone czas i siły wolontariuszy oraz pomoc naszych Parafian, którzy co miesiąc wspomagają nas swymi ofiarami. Serdecznie zachęcamy tych, którzy mają ochotę pomóc, aby włączyli się w dzieło Caritas.

Zobacz także: Caritas diecezji gliwickiej

Dodaj komentarz