Nasza wspólnota wyrosła z Młodzieży Franciszkańskiej Tau i korzeniami tkwi w duchowości franciszkańskiej, którą w tamtej wspólnocie nasiąkliśmy. 
Teraz, jako ludzie dorośli (pracujący lub jeszcze studiujący, zakładający rodziny lub jeszcze rozeznający swoje powołanie), pragniemy trwać przy Chrystusie, idąc za Jego Słowem, które dla naszej wspólnoty w sposób szczególny objawia się w znaku Tau.

Ta ostatnia litera alfabetu hebrajskiego pojawia się w 9 rozdziale Księgi Ezechiela: 
„Pan rzekł do niego: <<Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi”.
Tau jest więc – w świetle Ewangelii i nauki Kościoła – Krzyżem, przy którym trwają uczniowie Chrystusa, jest Jego podpisem na czołach tych, którzy „wzdychają i biadają nad obrzydliwościami” Jerozolimy – czyli nad swoim sercem.
Czyż nie jest to w takim razie znak każdego chrześcijanina?
Duchowość Tau jest przebogata i wskazuje na to, co w naszej wierze najistotniejsze.

Nasza formacja odbywa się w cyklu 4-tygodniowym:
1. Tau jako Słowo Boże (słuchanie Słowa)
2. Tau jako podpis (katechezy)
3. Tau jako solidarność i pocieszenie (przeżycie egzystencjalne)
4. Tau „oddychające” (liturgiczne podsumowanie)

Spotykamy się w każdy czwartek na wieczornej Eucharystii o godz. 18.30. Po niej, o godz. 19.30 w salce franciszkańskiej w domu katechetycznym ma miejsce spotkanie formacyjne.

Asystentem wspólnoty jest br. Jacek Waligóra.

Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy w duchu św. Franciszka chcą coraz bardziej zbliżać się do Jezusa Chrystusa!

Dodaj komentarz