„Nowe sytuacje w Kościele i życiu – domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą”.
Jan Paweł II

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej 
Istnieje i działa w Diecezji od roku 1994. Aktualnie w ponad dwudziestu kołach parafialnych, skupionych w czterech oddziałach dekanalnych. 

O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej jest organizacją społeczną, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Skupia ono osoby uznające naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności o małżeństwie, o rodzinie, za swoją. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z hierarchią Kościoła rzymsko-katolickiego. 
Od stycznia 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego i posiada osobowość prawną. 

Cele i zadania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką. 

Do zadań Stowarzyszenia należy: 

1. rozwijanie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego, 
2. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju, 
3. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, 
4. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. 


Formacja członków.
– realizacja programu formacyjnego podczas miesięcznych spotkań w kołach, 
– możliwość uczestniczenia dwa razy w roku w dwudniowych rekolekcjach i dniach skupienia, 
– organizacja i udział w diecezjalnej pielgrzymce rodzin do Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich.


Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich?
Poszukać w swojej parafii koła i przyjść na spotkanie. Zapoznać się ze statutem i wypełnić deklarację.


Koło przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu.


Koło powstało w 1996 roku. Aktualnie Koło liczy 17 członków. 
Przewodniczącym Koła jest Henryk Wilk. Opiekunem duchowym Koła jest o. Krzysztof Andryszkiewicz.
Spotkania Koła odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1800.
Członkowie biorą czynny udział w życiu naszej parafii włączając się w organizowanie uroczystości parafialnych, a w szczególności Bożego Ciała, Odpustu Parafialnego oraz comiesięcznych mszy wspólnotowych. Z inicjatywy członków Koła powstała i jest prowadzona Świetlica Środowiskowa „Arka” dla dzieci i młodzieży naszej parafii.
Koło organizuje systematycznie pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych i miejsc kultu religijnego na terenie Polski i za granicą.
Członkowie Koła biorą udział przy współpracy z Caritas w wielu akcjach charytatywnych.
Formacja duchowa członków realizowana jest przez uczestniczenie w rekolekcjach diecezjalnych i dniach skupienia.

Zapraszamy do włączenia się w życie i działalność Koła przy naszej parafii.

Dodaj komentarz