Grupa Odnowy w Duchu Świętym przy naszym kościele nosi nazwę „Grupa Żywego Słowa”. 

Istnieje od maja 1994 roku. Spotykamy się w poniedziałki po wieczornej Mszy Św., o godz. 1915 w salce w Domu Katechetycznym na wspólnym uwielbianiu Boga, śpiewie, dzieleniu się Słowem Bożym, dzieleniu się życiem, na formacji duchowej.

W miesiącach letnich uczestniczymy w rekolekcjach razem z innymi wspólnotamgrupami, które istnieją przy parafiach „Kapucyńskich” Prowincji Krakowskiej.
Liderem świeckim jest Ewa Kalisz, a duchowym opiekunem br. Krzysztof Andryszkiewicz.

Odnowa w Duchu Świętym istnieje wszędzie tam, gdzie jest Kościół. 
Mówiąc o narodzinach Odnowy w Duchu Świętym nie wolno zapominać o tym, że Duch Święty obecny był w Kościele zawsze, że prowadził go i ożywiał przez wieki. Był obecny w jego wymiarze instytucjonalnym, a także charyzmatycznym, w którym działał, pobudzając ludzi do osobistej odpowiedzi na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie, wszczepiając
w nich gorące pragnienie świętości i posługując się nimi dla dobra Kościoła.

Działanie Ducha Świętego jest żywe wśród tych, którzy intensywnie żyją wiarą. 

Zasadnicze cele Odnowy w Duchu Świętym:
1. Propagowanie dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawcy.
2. Coraz wierniejsze otwieranie się na Osobę, obecność i moc Ducha Świętego.
3. Przyjęcie i posługiwanie się darami duchowymi (charyzmatami) w Kościele.
4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
5. Pielęgnowanie stałego wzrostu duchowego przez udział w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym Kościoła, w docenianiu tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, w spontanicznej formacji, w wierności doktrynie katolickiej pod kierunkiem Kościoła.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną w duchu Bożych dzieci, otwarci na światło Ducha Świętego uwielbiać wspólnie Boga i pogłębiać swoją formację chrzcielną.

OPIEKUNOWIE GRUPY:

1993-1994 – br. Roman Łukaszewski

1994-1996 – br. Jerzy Zieliński

1996-1997 – br. Tomasz Durczyński

1997-1999 – br. Paweł Kubiak

1999-2001 – br. Augustyn Chwałek

2001-2002 – br. Mariusz Urbanek

2002-2004 – br. Sergiusz Ślęzak

2004-2008 – br. Leszek Jaroszewski

2008-2011 – br. Stanisław Szlosek

2011 – … – br. Krzysztof Andryszkiewicz

Dodaj komentarz