Ruch Światło-Życie (popularnie nazywany Oazą) jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.
Jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe (gr. światło-życie), splecione ze sobą w formie krzyża. 
W symbolu tym wyraża się metoda realizacji naszego programu formacyjnego. Światło wiary staramy się wprowadzać w życie.

Wspólnota Ruchu Światło-Życie pragnie wychowywać Nowych Ludzi przez trwającą całe życie formację, czyli kształtowanie, wzrastanie i uczenie się. Dzieje się to w ciągu całego roku, ale takim wyjątkowym czasem jest okres wakacji, kiedy to w różnych miejscach odbywają się piętnastodniowe rekolekcje oazowe. W każdym z tych dni w sposób szczególny rozważana jest jedna tajemnica różańca świętego.
Poszczególne dni rekolekcji są dokładnie zaplanowane. Jest czas na Eucharystię, spotkania w grupach, modlitwę, ale też śpiew, taniec, zabawę lub wycieczki w góry. W tym wszystkim staramy się dostrzegać Boga i oddawać Mu swoje życie.

Parafialna wspólnota oazowa spotyka się w piątki. 
Spotkania są zróżnicowane, dlatego każdy może w nich znaleźć coś dla siebie. Oazy formują się w małych grupach. 
Naszym opiekunem jest br. Sebastian Majcher.
Zapraszamy na  naszą stronę facebook’ową

Dodaj komentarz