ZBIÓRKI DLA MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY O GODZ. 9.00 W SALCE MINISTRANCKIEJ (W WIERZY KOŚCIOŁA). ZAPRASZAMY!!!

REGULAMIN

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W BYTOMIU

 

I. Uwagi ogólne

 1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem. Natomiast lektorzy przychodzą do posługi Słowa 15 min przed Msza świętą.
 2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 3. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.
 4. Ministrantem może zostać chłopiec, który przystąpił do Pierwszej Komunii świętej, jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole i w domu rodzinnym.

II. Modlitwa przed i po służeniu

 1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
 2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy ceremoniarz lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.
 3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych ministrantów.
 2. Ceremoniarz lub najstarszy ministrant, przed wyjściem do ołtarza, wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywaną treść, a nie siebie samego.
 5. Ministranci zapoznają się z grafikiem służenia codziennego, który obowiązuje cały rok. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności,

 

IV. Zasady ministranta – każdy powinien je znać i starać się wypełniać

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

V. Punktacja

 1. Obecność na Mszy św. Obowiązkowej (Dyżur) – niedzielnej (świąt.) + 5p
 2. Nieobecność na służeniu obowiązkowym (nieusprawiedliwiona) – 5p
 3. Służenie nadobowiązkowe + 3p
 4. Obecność na zbiórce + 5p
 5. Nieobecność na zbiórce (nieusprawiedliwiona) – 5p
 6. Służenie na ślubach i pogrzebach + 3p
 7. Służenie na drodze krzyżowej, różańcu i innych nabożeństwach + 3p
 8. Punktacja będzie ogłaszana, co miesiąc, a także na koniec każdego roku pracy duszpasterskiej.

VI. Kary i nagrody

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
  1. Rozmowa dyscyplinująca z Opiekunem;
  2. Ostrzeżenie od Opiekuna;
  3. Rozmowa z Rodzicami;
  4. Zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);
  5. Wydalenie z grona ministrantów.
 2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych ministrantów, który poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkach będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).
 3. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.
 4. Po każdym miesiącu będzie ogłoszony ministrant miesiąca, który otrzyma „Dyplom Ministranta Miesiąca”. Pod koniec czerwca będzie ogłoszony „Ministrant Roku”, który otrzyma „Dyplom Najlepszego Ministranta Roku” oraz nagrodę rzeczową.

 

VII. Władze Liturgicznej Służby Ołtarza w Bytomiu

 1. Na czele LSO stoją:
  1. Krzysztof Andryszkiewicz – proboszcz i opiekun LSO
  2. Norbert Świrk – prezes
  3. Łukasz Kwiotek – wiceprezes
 2. Kronikę ministrancką prowadzi kronikarz, który zostanie wybrany na jednej z pierwszych zbiórek.

VIII. Przyjęcie kandydatów do grona LSO

 1. Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który:
 2. Jest ochrzczony
 3. Przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej
 4. Odznacza się poprawną postawą
 5. Ministranci będą przyjmowani zawsze. Należy przyjść na zbiórkę (najlepiej z rodzicem), aby wyrazić chęć służenia przy ołtarzu.

Krajowe Duszpasterstwo Służby liturgicznej proponuje podzielić ministrantów na STOPNIE SŁUŻBY LITURGICZNEJ:

 • kandydat,
 • choralista,
 • ministrant światła,
 • księgi,
 • ołtarza,

a młodzież na:

 • ministrantów słowa Bożego (Lektorzy),
 • ceremoniarzy
 • animatorów.

Szeroko omawia FUNKCJE MINISTRANTÓW Ceremoniał, który proponuje aż na dziesięć grup:

 • ministrant księgi,
 • mikrofonu,
 • choralista,
 • ministrant ołtarza,
 • księgi,
 • światła,
 • wody,
 • kadzidła,
 • dzwonków,
 • mitry i pastorału.
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W BYTOMIU
Lp. Stopień Funkcje Oznaczenia
1. Aspirant Aspirant Biała szarfa
2. Kandydat Kandydat Komża
3. Choralista (ministrant) Ministrant Czerwony pasek
4. Ministrant światła Ministrant światła Złoty pasek
5. Ministrant księgi Ministrant krzyża Fioletowy pasek
Ministrant księgi
6. Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza (dary) Zielony pasek
Ministrant insygni (biskup, kardynał)

Wymagania na poszczególne stopnieZobacz: Galeria posługi ministrantów
Diecezjalna strona Ministrantów

Dodaj komentarz