Kręgi rodzin tworzą małżeństwa sakramentalne oraz ich duchowy opiekun kapłan – moderator. 

Założycielem Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie (tzw. OAZY), jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. 
W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie w życiu do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem. 
Według tej hierarchi Boga stawia się na pierwszym miejscu i czyni Go integralną częścią związku małżeńskiego. Dopiero na takim fundamencie możliwe jest budowanie szczęścia małżeńskiego i rodzinnego oraz zabieganie o sprawy tego świata.

Duchowość małżeńska, to pewna forma, styl życia małżonków. Domowy Kościół jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Małżonkowie pogłębiając prawdę o sakramencie małżeństwa, budują swoje życie w oparciu o przyjęte reguły, których wypełnianie daje szanse lepszego poznania siebie nawzajem, kształtowania właściwych relacji względem siebie i względem Boga. Ten proces formacyjny odbywa się w małżeństwie i służy rozwojowi miłości małżonków, która owocuje pokojem i możliwością podejmowania właściwych wyborów.

Przy naszej parafii od wielu już lat, formują się małżeństwa w kręgach i zawsze istnieje możliwość powstania nowych kręgów.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty!
Zainteresowane małżeństwa, prosimy o kontakt w kancelarii.


Zapraszamy do odwiedzenia witryn internetowych Domowego Kościoła: 
www.dk.oaza.pl 
www.dkgliwice.ovh.org/site/

Dodaj komentarz