Święty Ojciec Pio żył jak skromny zakonnik,  nazywał siebie „prostym bratem, który się modli”: żyjąc w taki sposób pokazał wszystkim, jak wielka jest moc modlitwy i jak ogromne są jej owoce. Wspomniany Święty jest założycielem Grup Modlitwy, które powstały jako odpowiedź na papieskie wezwanie, aby modlitwą zwyciężać zło. Najpierw powstała jedna grupa ściśle związana z ojcem Pio, a potem w bardzo szybkim tempie zaczęły powstawać grupy na całym świecie, nie tylko we Włoszech. Tak też było z naszą parafialną grupą: powstała w roku 2000, w dniu odpustu parafialnego, z inicjatywy ówczesnego proboszcza – o. Jerzego Sylwestrzaka. W 2002 roku została zarejestrowana w San Giovanni Rotondo i otrzymała tam nazwę: „W cieniu Krzyża Chrystusa”.

Obecnie opiekunem duchowym Grupy jest br. Jacek Waligóra, a animatorem p. Irena Boruszewska. Grupa liczy około 45 członków, pochodzących nie tylko z naszej parafii, ale z całego Bytomia, a także z Tarnowskich Gór,  Gliwic, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Msze Święte za wstawiennictwem Św. Stygmatyka są odprawiane każdego 23 dnia miesiąca o godz. 18.30 (gdy w tym dniu jest niedziela, to o godz. 9.00 rano), a pół godziny przed Mszą odbywa się nabożeństwo za wstawiennictwem św. ojca Pio.

Począwszy od 2016 roku spotkania formacyjne Grupy Modlitwy odbywają się w 1. wtorek miesiąca o godz. 17.00: spotykamy się wtedy na katechezie dotyczącej nauki Kościoła, a także nauczania i  życia Ojca Pio. Oprócz tego rozważamy wspólnie Pismo Święte i modlimy się.

Nasza Grupa jest bardzo mocno związana ze sobą – nie tylko się modlimy, ale również pomagamy sobie nawzajem oraz wszystkim osobom, które nas o to poproszą. Co roku w czerwcu uczestniczymy w ogólnopolskim nocnym czuwaniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, a we wrześniu bierzemy udział w obchodach ku czci Świętego Pio w Przeprośnej Górce i na Jasnej Górze.

W marcu 2014 roku po raz pierwszy w naszej parafii zorganizowano Wielkopostny Dzień Skupienia Grup Modlitwy i Czcicieli Św. Ojca Pio na Śląsku. W maju 2013 roku odbyliśmy pielgrzymkę do Dębowca i Dukli na Podkarpaciu, a w tym roku, wraz z innymi wspólnotami naszej parafii, pielgrzymowaliśmy Szlakiem Maryjnym Czech i Austrii (Święty Kopeczek, Ołomuniec, Wiedeń, Mariazell).

Święty  Ojciec Pio uczy nas wiary i miłości poprzez modlitwę codzienną i pomoc drugiemu. Tak oto zwracał się do swoich dzieci duchowych:

Bądź pilny w modlitwie, trwaj w ciągłym rozwijaniu się, w tym świętym ćwiczeniu się miłości do Boga. Każdego dnia zrób chodź trochę w tej dziedzinie.

Modlitwa jest przelewaniem naszego serca do Serca Boga. Kiedy jest dobrze przeżywana, porusza Boskie Serce i skłania je coraz bardziej do wysłuchania nas. Zanosząc modlitwę do Boga, starajmy się wylać całą naszą duszę. Wówczas zostanie On pokonany naszymi błaganiami i przyjdzie nam z pomocą.

Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twoją modlitwę.

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest ona kluczem, który otwiera Serce Boga. Powinieneś mówić  do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. Co więcej, w pewnych przypadkach, powinieneś mówić do Niego tylko sercem.

Jeżeli możesz mówić do Boga w czasie modlitwy, rozmawiaj z Nim, wysławiaj Go. Jeśli nie możesz mówić, bo jesteś niedoświadczona na drogach poznawania Pana, niech cię to nie zasmuca, (…) trwaj przy Nim, pokaż, że jesteś obecny i niczym się nie martw.

Modlitwy świętych w niebie i dusz sprawiedliwych na ziemi są zapachem, który nigdy nie zniknie.

Ten, kto nie rozmyśla, postępuje tak, jak ten, kto nigdy nie przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i nawet o tym nie wie. Osoba, która odprawia medytację i zwraca swoją myśl ku Bogu, który jest lustrem jej duszy, stara się, aby poznać swoje braki i naprawić je, by panować nad odruchami i uporządkować swoje sumienie.

Jako Grupa Modlitwy staramy się wprowadzać te słowa w życie, postępować tak, jak uczył tego św. Ojciec Pio. Wszystkie osoby, które chciałyby do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Dodaj komentarz